KFS

KFS dla rozwoju Twojej Firmy

Na dzisiejszym rynku pracownika, każda z firm boryka się z problemem pozyskania nowych kompetentnych pracowników oraz utrzymania najlepszych członków zespołu. Szkolenia oraz możliwość podnoszenia kompetencji przez pracowników, obok prywatnych ubezpieczeń, prywatnej opieki medycznej czy kart multisport, staje się standardem, często wpisanym w kulturę organizacji.

Zawsze jednak pozostaje problem w głowie każdego przedsiębiorcy, jak sfinansować rosnące koszty związane ze sprawami pracowniczymi. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą Powiatowe Urzędy Pracy, które realizują projekt „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”, utworzony ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. KFS jest funduszem, który ma zapobiegać utracie zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Dlatego chcąc poprawić pozycję firmy i samych pracowników na rynku, powinieneś zwiększyć inwestycje w potencjał kadrowy.

Dla kogo środki z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany jest do wszystkich pracodawców*, którzy chcą podnieść kompetencje swoje oraz swoich pracowników. Dzięki czemu, po spełnieniu warunków, możesz sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. W innym wypadku 20% kosztu szkolenia będzie twoim wkładem własnym.

Jak przygotować wniosek?

W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić Barometr Zawodów Deficytowych na terenie Twojego Powiatu na stronie: https://barometrzawodow.pl/ oraz porównać potrzeby szkoleniowe Twojej firmy z zawodami deficytowymi wskazanymi w barometrze.

Następnie skontaktuj się z Twoim Powiatowym Urzędem Pracy i ustal potencjalną datę naboru wniosków. Zazwyczaj odbywa się to na przełomie stycznia i lutego. Dlatego już dziś warto się przygotować i zaplanować cykl szkoleń dla Ciebie i Twoich pracowników. Jeżeli z jakichś powodów nie złożysz lub nie uzyskasz pomocy w ramach I naboru, bardzo często w trakcje roku pojawiają się tzw. „spadki” lub „rezerwy”. Zazwyczaj są to środki niewykorzystane w ramach I transzy i udostępnione w ramach dodatkowego naboru. Czasami zmieniają się też warunki przyznawania dofinansowania.

Przygotowanie wniosku powinno odbyć się w oparciu o pozyskane oferty firm szkoleniowych, ponieważ musimy znać terminy, w jakich szkolenie się odbędzie, dokładny program kształcenia, zakres tematyczny, cenę i wszystkie inne szczegóły.

Po rozpatrzeniu wniosku, zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie środków.

W naszej spółce wnioskowanie w ramach KFS wpisane jest na stałe w życie firmy, a pracownicy sami wskazują szkolenia oraz kursy, którymi są zainteresowani. Co dodatkowo wiąże ich z firmą i motywuje do rozwoju oraz pracy nad sobą.

Zapraszam cię na bezpłatne konsultację oraz do śledzenia naszej strony i fanpage.

*Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz.1001), pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Umów się na bezpłatną konsultację