Regionalna reporęczenie

Regionalne Reporęczenie

PARAMETR

REGIONALNE REPORĘCZENIE

Dla kogo

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. Dolnośląskiego

Kwota

  • maksymalna wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP 1 500 000 zł
  • maksymalna łączna wartość poręczeń udzielnych jednemu MŚP 1 500 000 zł

Przeznaczenie

  • poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej
  • poręczenie wadialne
  • poręczenie leasingu operacyjnego
  • poręczenie transakcji faktoringowej

Okres Kredytowania

Maksymalny czas trwania poręczenia 5 lat

Dowiedz się więcej na o regionalne reporęczenie