Kultura Organizacyjna Firmy Finsea Sp. z o.o.

Nieprzerwany rozwój oraz długofalowy i odpowiedzialny dobrobyt naszych klientów, dostawców, współpracowników oraz partnerów jest nadrzędnym celem wszystkich naszych działań. Za wszelkimi postępowaniami naszej organizacji stoją wyjątkowi ludzie, pełni pasji i zaangażowania, którzy codziennie promują wartości i ideały rozsądnego interesu społecznego. Ci właśnie ludzie tworzą unikalny klimat organizacyjny oraz kreują przyjazne miejsce, dzięki czemu nasza firma może ciągle się rozwijać.
Nasza kultura organizacyjna została określona na podstawie 13 zasad i norm, które mają być naszym drogowskazem do rozwoju. Stabilny rozwój przedsiębiorstwa zapewniają tylko dobre fundamenty, które zostały zbudowane na zaufaniu, szczerości, chęci ciągłego doskonalenia i uczenia się oraz szeroko pojętego szacunku dla drugiego człowieka.
Stabilne warunki zatrudnienia , możliwość rozwoju zawodowego oraz wsparcie, jakim obdarzamy naszych pracowników, stwarza specyficzne i twórcze środowisko, dzięki czemu firma osiąga przewagę konkurencyjną.
Nasza kultura organizacyjna mówi o tym, jak chcemy pracować i jaki wpływ chcemy wywierać na otaczającą nas przestrzeń. Jako młoda organizacja jesteśmy na początku drogi, ale głęboko wierzymy, że współpracując i realizując nasze zasady, uda nam się sięgnąć horyzontu.

 • dostarczenie wyjątkowych usług pod kątem jakości i funkcjonalności, w celu rozwoju biznesu naszych klientów
 • promocja szeroko rozumianego szacunku dla ludzi
 • propagowanie procesu szkolenia wszystkich przez wszystkich
 • konsekwentny i niekończący się proces usprawniania i ulepszania
 • permanentny proces podnoszenia kwalifikacji, rozwoju umiejętności oraz uczenia się
 • nieprzerwany proces podejmowania nowych wyzwań oraz brania coraz większej odpowiedzialności w strukturach organizacji
 • edukacja ekonomiczna otoczenia Finsea w skali mikro i makro
 • bezustanna poprawa mechanizmu komunikacji na każdym szczeblu rozwoju organizacji
 • szeroko rozumiane zaangażowanie wszystkich we wszystkie obszary działalności Finsea
 • rozwijanie organizacji przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego oraz czynne działanie na rzecz promowania „zielonego sposobu myślenia”
 • praca na rzecz lokalnej społeczności i dobroczynne podejście do kwestii działalności charytatywnej
 • bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia oraz wyjątkowe wsparcie dla członków organizacji w przypadku problemów rodzinnych i zdrowotnych
 • budowanie wspólnego, długofalowego dobrobytu poprzez wyjątkowe wysiłki, najlepsze pomysły i działania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji

KONTAKT

Dane adresowe

ul. Dworcowa 9/224
59-220 Legnica

Dane Kontaktowe

Tel. 696 412 933

E-mail

pawel.prostak@finsea.eu

1 + 7 =

Biuro rachunkowe