PARAMETR

Wsparcie w Starcie

Dla kogo

dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( I i II stopnia) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne

z terenu:  łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego

Kwota

do ok. 87.000 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia

do ok. 25.000 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).

Przeznaczenie

na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

Okres Kredytowania

do 7 lat

do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej) KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

– do 12 m-cy

bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej

Oprocentowanie

– oprocentowanie: 0,44% w skali roku,( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP)

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące,

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

N.D.

Obligatoryjne zabezpieczenie DRPI

– weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych oraz inne

Wykluczenia

KONTAKT

Dane adresowe

ul. Dworcowa 9/224
59-220 Legnica

Dane Kontaktowe

Tel. 696 412 933

E-mail

pawel.prostak@finsea.eu

5 + 2 =

Biuro rachunkowe