BUR

Szkolenia dla firm i przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw uruchomiła Bazę Usług Rozwojowych. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności MMŚP poprzez rozwój pracowników. Oferta skierowana jest wyłącznie do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw spełniających kryteria określone w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Projekt zakłada refundację kosztów szkoleń, kursów itp. od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej oraz refundację cząstkową przy korzystaniu z długiej formy wsparcia usługi rozwojowej (np. dwuletnie studia podyplomowe).

Czym jest Baza Usług Rozwojowych

BUR jest to ogólnodostępna platforma szkoleń, kursów i innych usług, które można nabyć przy wykorzystaniu dofinansowania. Wszystkie z usług mieszczących się w BUR oferowane są przez firmy i instytucje, które przeszły pomyślną weryfikację i cechują się wysoką jakością świadczonych usług.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania usługi rozwojowej należy zgłosić się do instytucji, która na terenie danego województwa zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia. Listę takich firm również udostępniono na stronie Baza Usług Rozwojowych. Sam proces wnioskowania wniosków przedstawia się następująco:

  • Krok 1 – Wyszukujesz szkolenie na stronie BUR
  • Krok 2 – Zgłaszasz się do operatora działającego na terenie województwa, w którym działa twoja firma. U niego składasz wniosek.
  • Krok 3 – Po podpisaniu umowy, dokonujesz zgłoszenia na usługę poprzez portal Baza Usług Rozwojowych. W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu lub na bezpłatne konsultacje

Umów się na bezpłatną konsultację