Dotacje Powiatowy Urząd Pracy

Dotacje Powiatowy
Urząd Pracy

Dofinansowanie na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Decydując się na otwarcie własnej firmy, musisz rozwiązać wiele problemów. Najważniejszym z nich jest pozyskanie finansowania na zakupy inwestycyjne, które pozwolą Ci wystartować. W zależności od tego, jakim biznesem chcesz się zająć, różna będzie też wielkość niezbędnych nakładów. W tej części skupimy się tylko na pozyskaniu finansowania w kwocie do około 25 000 zł (wielkość pomocy zależna jest od Powiatowego Urzędu Pracy oraz aktualnie realizowanego projektu).

Czym jest bezzwrotna dotacja z PUP?

Powiatowe Urzędy Pracy dysponują środkami, które przeznaczone są dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zazwyczaj projekty zakładają dotację w wysokości około 24 000 – 25 000 zł, przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, zakup towaru oraz modernizację i odświeżenie pomieszczeń, w których przedsiębiorstwo będzie prowadzone. Szczegółowe warunki mogą się różnić w zależności od Urzędu Pracy.

Kto może starać się o dotację na rozpoczęcie działalności?

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP (czas rejestracji określony przez PUP)
 • osoba bezrobotna nie może być studentem studiów dziennych
 • osoba bezrobotna w okresie poprzedzających 12 miesięcy nie może posiadać działalności
 • osoba bezrobotna w okresie 60 miesięcy przed złożeniem wniosku korzystała z dotacji
  na rozpoczęcie działalności

Jak przygotować się do projektu?

Z mojego doświadczenia wynika, że często osoby, które planują rozpocząć działalność, podejmują decyzję na podstawie swoich uczuć oraz wiary w swój pomysł i biznes licząc na szczęście. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię do przeprowadzenia jak największej analizy rynku, analizy twojego biznesu i przygotowania prawdziwych, racjonalnych i rzeczowych biznes planów. Nawet jeśli nie potrafisz tego robić, warto usiąść przez Excelem i przeliczyć sobie:

 • wielkość nakładów inwestycyjnych – co potrzebuję kupić, aby biznes wystartował,
 • jakie będę miał koszty stałe,
 • jakie będę miał koszty zmienne zależne od wielkości mojej produkcji/sprzedaży,
 • ile muszę sprzedać, aby zarobić na pokrycie kosztów, a ile muszę sprzedać, aby zarobić np. 3000 zł,
 • kim będą moi klienci, w jaki sposób będę do nich docierał i ile pieniędzy potrzebuję, żeby ich zdobywać.

Dzięki takim informacjom jesteś w stanie przygotować wniosek, a wyniki powyższych wyliczeń pozwolą Ci przekonać osoby, które będą oceniały twoją aplikację do tego, że Twój biznes rokuje oraz ma szanse przetrwać. Pamiętaj, że cała odpowiedzialność leży po Twojej stronie.

Czym zabezpieczyć dotację?

Powiatowe Urzędy Pracy, zresztą jak większość instytucji udzielających dotacji i dofinansowań, wymaga zabezpieczenia wypłaconego dofinansowania. Najczęstszymi formami zabezpieczenia, poza wekslem własnym wnioskodawcy, są:

 • hipoteka,
 • zabezpieczenie na ruchomościach,
 • poręczenie osób trzecich (w wypadku, kiedy poręczycielem jest osoba, która pozostaje w związku małżeńskim, wymagana będzie zgoda małżonka),
 • zabezpieczenie środków na rachunkach bankowych/lokatach,
 • inne akceptowane przez PUP.

W razie dodatkowych pytań zapraszam Cię do kontaktu oraz na bezpłatne konsultacje.

Umów się na bezpłatną konsultację