Pożyczka skierowana jest  do MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

powyżej 500.000 do 1.000.000 PLN*
powyżej 1.000.000 do 1.500.000 PLN*

Biuro rachunkowe