Nowy JPK i kody GPU

Nowy JPK i kody GPU

Szanowni Państwo,

Od 01.10.2020 roku pojawia się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego sprzedaży Państwa przedsiębiorstw. Tak jak wszystko, obowiązek w teorii powstał, aby ułatwić i przyśpieszyć wymianę danych z US. Jednak praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią i życie pokazuje co innego.

Wprowadzany obowiązek nakłada na Was, drodzy klienci, obowiązek oznaczania towarów i usług oraz procedur, które stosowane są przez Was. W prawidłowym stosowaniu nowych przepisów niezbędne są aktualne programy, których używacie. Programy dostarczane przez nas (LeftHand, skanuj.to), są zaktualizowane i dostosowane do rozwiązań.

Osoby korzystające z innych programów muszą samodzielnie zadbać o prawidłowe ustawienia parametrów sprzedaży. Proszę też pamiętać, że Państwa pliki JPK_FA muszą być tożsame z naszymi, które będą składane w US. Dlatego od rozliczenia za październik, sprzedaż prowadzona w innych programach niż „nasze”, będzie możliwa wyłącznie, gdy w. w. program będzie w stanie wygenerować JPK_V7M.

Zakres zmian obejmuje:

  1. Wprowadzenie kodu GTU na fakturze sprzedaży,
  2. Wprowadzenie symboli procedury,
  3. Ujednolicenia oznaczenia dowodu sprzedaży i zakupu.

Ad. 1.

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (UWAGA: ten kod zawiera w sobie folię stretch)

GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 (Jeżeli sprzedawana jest usługa naprawy samochodu w ramach której sprzedawane są części zamienne wtedy taka sprzedaż nie podlega pod ten kod),

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

GTU_10: budynki, budowle, grunty (kod przeznaczony jest dla usług developera oraz handlem ziemią)

GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe (Uwaga: ten kod mieści w sobie bardzo szeroką gamę: księgowość, usługi doradcze, prawne, notarialne, marketingowe i inne tego typu)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży).

  • Powyższe kody stosujemy wyłącznie na fakturach sprzedaży,

  • Oznaczamy wszystkie faktury, na których pojawią się towary i usługi bez znaczenia na kwoty

  • Jedna faktura może zawierać kilka towarów i usług, w związku z czym może znajdować się na niej kilka kodów GTU,

  • Oznaczenie kodu GTU wywodzi się z klasyfikacji,

  • Kodów GTU nie stosują podatnicy prowadzący sprzedaż wyłącznie zwolnioną z VAT.

Ad.2

Symbole procedury to zupełnie nowy parametr, którym powinny zostać oznaczone nasze dokumenty sprzedaży.

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (sprzedaż towaru za granicę dla osoby prywatnej),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (oznaczenie które będzie figurowało miedzy podmiotami powiązanymi ale również członkami rodzin, zarządów spółek)

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art.120 ustawy

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej

płatności.

Ad. 3

Ujednolicone zostały oznaczenia dowodów zakupu i sprzedaży. Jest to część zmian, która w większym stopniu dotyczy księgowych niż przedsiębiorcy, w związku z czym pokażę tylko nowe oznaczenie;

Oznaczanie dowodów zakupu

MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą i usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT)

VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT)

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (wystawionego w celu np. dokonania rocznej korekty VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT)

MPP – w przypadku transakcji objętej obowiązkiem stosowania MPP (nawet jeżeli faktura nie zawiera oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności”)

Oznaczenie dowodów sprzedaży

RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących

WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej) tzw. sprzedaż bezrachunkowa

FP – w przypadku faktury do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

Zwracam uwagę, że w związku z tym, że dokumenty generowane są przez Państwa sami musicie zadbać o to, aby faktury i pozycje na nich były oznaczane w prawidłowy sposób. W celu ułatwienia ustawień w programach poniżej przesyłam instrukcję, jak ustawić parametry skanuj.to oraz lefthand.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

autor Paweł Prostak
 

left hend : http://www.lefthand.pl/download/manuale/lefthand-jpkv7mk-instrukcja.pdf
skanuj.to : http://pomoc.szybkafaktura.pl/category/jpk-v7/