Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Ponowne prawo do odliczenia składki zdrowotnej Po zmianach podatkowych wynikających z nowelizacji Polskiego Ładu, które miały miejsce w lipcu 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy ponownie uzyskali możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej. Prawo do odliczenia jest zależne od formy opodatkowania biznesu. Wysokość natomiast podlega pewnym limitom. O odliczeniach przysługujących w 2023 roku przeczytasz więcej…

Odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku

Odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku

Do końca 2021 roku każdy przedsiębiorca płacił składkę zdrowotną w jednakowej wysokości i jednocześnie odliczał od podatku taką samą część zapłaconej daniny. W styczniu 2022 roku tzw. ustawą „Polski Ład” wprowadzono całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej, a sama jej wysokość została zróżnicowana. Przedsiębiorcy płacą składkę w różnych wysokościach, w zależności od sposobu, w jaki opodatkowane…

Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Podwyżki, podwyżki! Na rok 2023 planowane jest dwukrotne podniesienie minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie roku będzie ono wynosić 3490 zł brutto, a w drugiej 3600 zł brutto. Wiąże się to z dwukrotną zmianą wysokości podstawy do minimalnej składki zdrowotnej. W okresie od stycznia do czerwca najniższa składka zdrowotna osiągnie poziom 314,10 zł. W poprzednim roku było…