Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku

Podwyżki, podwyżki!

Na rok 2023 planowane jest dwukrotne podniesienie minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie roku będzie ono wynosić 3490 zł brutto, a w drugiej 3600 zł brutto. Wiąże się to z dwukrotną zmianą wysokości podstawy do minimalnej składki zdrowotnej. W okresie od stycznia do czerwca najniższa składka zdrowotna osiągnie poziom 314,10 zł. W poprzednim roku było to 270,90 zł, więc wzrost jej wysokości jest naprawdę spory. A to dopiero pierwsza podwyżka w tym roku.

Zasady ogólne

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego i skali podatkowej kalkulują wysokość składki zdrowotnej w oparciu o dochód firmy. W sytuacji opodatkowania na dochodów  podatkiem liniowym składka wynosi 4,9% od dochodu, a w przy skali podatkowej – 9%. Jednak w obu przypadkach przedsiębiorcy zapłacą nie mniej niż minimalna ustawowa składka wynosząca 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 314,10 zł.

Ryczałt

Osoby prowadzące biznes opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w roku ubiegłym będą płacić składkę w stałej wysokości, a jej wartość wyznaczą trzy progi przychodowe. W przypadku ryczałtowców wysokość składki uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W zależności od wysokości przychodu, firmy znajdą się w jednym z trzech przedziałów, w których podstawa do składki zdrowotnej i składka wynoszą odpowiednio:

Roczne przychody Podstawa składki – % przeciętnego wynagrodzenia Wysokość składki zdrowotnej
0 – 60 000 zł 60,00% 376,16 zł
60 000,01 – 300 000 zł 100,00% 626,93 zł
>300 000 zł 180,00% 1 128,48 zł

Próg przychodowy może być określany narastająco w każdym miesiącu lub na podstawie przychodów za poprzedni rok (warunkiem jest prowadzenie działalności przez cały poprzedni rok). Limity obowiązujące w 2022 zostały przez nas opisane TUTAJ. Może mieć miejsce sytuacja, w której w trakcie roku firma przeskoczy na wyższy próg, wtedy konieczne będzie dopłacenie składki w rozliczeniu rocznym, które ma miejsce w maju kolejnego roku. Możliwy jest również scenariusz, w którym przedsiębiorca kalkuluje składkę zdrowotną opierając się na przychodach z roku ubiegłego, ale ostatecznie osiągnie niższe przychody i tym samym zatrzyma się w niższym progu niż ten, z którego opłacał ZUS. Po rocznym rozliczeniu nadpłacona składka zostanie mu zwrócona.

Inne tytuły do ubezpieczenia

Stałą składkę opłacają również inne osoby:

  • właściciele jednoosobowych spółek z o. o. – 626,93 zł (9% przeciętnego wynagrodzenia),
  • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) 626,93 zł (9% przeciętnego wynagrodzenia),
  • twórcy i artyści (pod warunkiem, że nie jest to przedmiotem ich działalności) – 626,93 zł (9% przeciętnego wynagrodzenia)
  • podatnicy korzystający z Karty podatkowej – 314,10 zł (9% minimalnego wynagrodzenia)
  • osoby współpracujące – 470,20 zł (9% z 75% przeciętnego wynagrodzenia).

Wysokość pozostałych składek (składki społeczne, fundusz pracy) można sprawdzić na stronie ZUS. W odróżnieniu od składki społecznej mają one stałą wysokość w każdym miesiącu.

autor: Aneta Prostak-Motyl