Nowa składka zdrowotna dla Ryczałtowców 2022r.

Nowa składka zdrowotna dla Ryczałtowców 2022r.

W piątek 21 stycznia 2022r. Główny Urząd Statystyczny podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał 2021 roku.  Jest to wskaźnik, na podstawie którego obliczana jest ryczałtowa składka zdrowotna dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał pierwszy raz w historii przekroczyła magiczną wartość 6 tys. zł (6 221,04 zł). To wzrost przeciętnego wynagrodzenia przekłada się bezpośrednio na wysokość ZUS. Zmiana sposobu opłacania składek zdrowotnych sprawia, że ich koszt jest znacznym obciążeniem w budżecie każdego przedsiębiorcy.

Składka Społeczna w 2022

Zasady obliczania składki społecznej w 2022 roku nie uległy zmianie. Zmianie uległa wyłącznie podstawa obliczania składki, która wynosi nie mniej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składki Społeczne na 2022
Składka Emerytalna 693,58 zł
Składka Rentowa 284,26 zł
Składka Chorobowa 87,05 zł
Składka Wypadkowa 59,34 zł
Składka na Fundusz Pracy 87,05 zł
Razem Składa Społeczna 1211,28 zł

Wzrost składki społecznej w stosunku do 2021 roku wynosi 212,91 zł w wypadku składki społecznej wraz ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Składka Zdrowotna dla Ryczałtowców 2022

Składka Zdrowotna na podstawie zmian, jakie wprowadził „Polski Ład”, została oderwana od wartości średniego przeciętnego wynagrodzenia. Wyliczana jest na podstawie wysokości dochodu. Jedynie w wypadku składki zdrowotnej opłacanej przez ryczałtowców wartości te są ze sobą powiązane, jednak zależne od wielkości przychodu osiąganego w skali roku.

Składka Zdrowotna
Przychód do 60 000 zł 335,94 zł
Przychód od 60 000 zł do 300 000 zł 559,89 zł
Przychód powyżej 300 000 zł 1007,81 zł

Uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od wartości przychodu w rezultacie skutkować może potrzebą dopłacenia składek po osiągnięciu wyższego poziomu przychodu od pierwotnie planowanego.  Konieczna jest zatem weryfikacja opłaconych składek ZUS w stosunku do osiąganych przychodów w ciągu roku.

Łączne, miesięczne składki ZUS dla podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku wyniosą od 1547,22 zł (wzrost o 6%) do 2219 zł (wzrost do 52%).

Zasady opłacania składek zdrowotnych dla pozostałych podatników znajdziesz tutaj.

Autor: Paweł Prostak