Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2, który obowiązywać będzie od stycznia 2023 rok jest dość rozbudowany, przez co wydaje się być bardzo skomplikowany. Ustawodawca zawarł w nim najważniejsze informacje, od których zależy prawidłowe naliczenie wynagrodzenia, a które dotychczas były rozrzucone w kilku różnych kwestionariuszach. Co jest niewątpliwie pozytywną zmianą, bo od teraz wszystkie niezbędne dane będą się znajdować w jednym miejscu.

W PIT-2 są dwie poważne zmiany. Największą zmianą w przepisach jest możliwość złożenia PIT-2 nie tylko przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, ale również przez zleceniobiorców czy osoby wykonujące dzieła. Drugą jest możliwość złożenia formularza w więcej niż jednym zakładzie pracy, co wiążę się z podzieleniem kwoty wolnej od podatku pomiędzy 2 lub nawet 3 pracodawców, oczywiście w odpowiedniej proporcji.

Kolejne zmiany w PIT-2 pozwalają:

– zgłosić zamiar wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

– zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek (dot. osób, których dochody nie przekroczą 30 tys. zł),

– zawnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (dot. osób dojeżdżających z innych miejscowości),

– zrezygnować z pracowniczych lub autorskich kosztów uzyskania przychodów,

– zrezygnować z ulgi dla młodych,

– zawnioskować o stosowanie innych ulg (ulga 4+, na powrót, dla pracujących seniorów).

Osoby, które pracują tylko w jednym miejscu, mają umowę o pracę, nie korzystają z ulg, nie zmieniały w ostatnim czasie miejsca zamieszkania itp. prawdopodobnie nie muszą składać ponownie formularzy, jednak warto zadbać o aktualność swoich danych. Wcześniej złożone oświadczenia nie tracą mocy, ale gorąco zachęcamy, aby wszystkie zatrudnione osoby zweryfikowały podane uprzednio informacje i ewentualnie wypełniły nowy formularz. Zależy nam na tym, żeby każda ze stron miała pewność, że dane na pewno są świeże, a wynagrodzenie naliczane prawidłowo.

W załączeniu znajduje się wzór formularza PIT-2 oraz krótka instrukcja wypełnienia z opisem każdego pola.

autor: Aneta Prostak-Motyl