PKK powraca - czym jest autozapis

PKK powraca - czym jest autozapis

Pierwszy ponowny autozapis do PPK będzie miał miejsce już w 2023 roku. Każdy pracodawca co 4 lata, w odgórnie wyznaczonych terminach jest zobowiązany do zapisania wszystkich zatrudnionych osób do programu pracowniczych planów kapitałowych o których pisaliśmy w październiku 2020 roku. Złożone wcześniej deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w programie automatycznie tracą ważność w dniu 28.02.2023! Co to oznacza? Trochę dodatkowych obowiązków dla pracodawców.

Obowiązek informacyjny – luty 2023.

W lutym pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudnionych o ponownym zapisie do PPK, wzór dostępny tutaj. Przypominamy, że większość osób jest zapisywana automatycznie, a dopiero, żeby z zapisu zrezygnować, trzeba wypełnić odpowiednią deklarację. Taka sytuacja będzie miała miejsce co 4 lata, pierwszy raz 01.04.2023 roku.

Dodatkowo każdy zakład pracy powinien zapoznać wszystkich zatrudnionych o programie PPK wzór dokumentu dostępny tutaj.

Deklaracje o rezygnacji – marzec 2023

Osoby, które chcą kontynuować decyzję o rezygnacji, muszą ponownie wypełnić deklarację o rezygnacji i złożyć ją u pracodawcy w terminie 01.03.2023-31.03.2023. Wszystkie deklaracje złożone wcześniej nie będą miały mocy prawnej po 01.04.2023.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl, a wszelkie dokumenty dla pracodawcy i pracowników pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania, pliki te znajdziesz też pod tym wpisem. Wszystkie dokumenty dostępne są w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Na w. w. stronie dostępne są również bezpłatne webinary.

Przy okazji przypominamy, że część przedsiębiorstw jest zobowiązana do podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, nawet w przypadku złożenia rezygnacji przez wszystkich zatrudnionych. Umowa o zarządzanie nie jest równoznaczna z przystąpieniem do programu, ani z koniecznością płacenia składek z tego tytułu. Obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie nie mają tylko następujące podmioty:

  1. Mikroprzedsiębiorca*, któremu wszystkie zatrudnione osoby złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  2. Podmioty prowadzące PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) dla min. 25% zatrudnionych.

*Mikroprzedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Aby uzyskać status mikroprzedsiębiorcy, wystarczy spełnienie wymienionych wyżej warunków tylko w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Pliki do pobrania:

– Broszura informacyjna

– Deklaracja o rezygnacji w języku polskim

– Deklaracja o rezygnacji w języku ukraińskim

– Informacja ogólna o PPK dla pracownika w języku polskim

– Informacja ogólna o PPK dla pracownika w języku ukraińskim

– Informacja o autozapisie w języku polskim

– Informacja o autozapisie w języku ukraińskim

autor: Aneta Prostak-Motyl