Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Ponowne prawo do odliczenia składki zdrowotnej

Po zmianach podatkowych wynikających z nowelizacji Polskiego Ładu, które miały miejsce w lipcu 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy ponownie uzyskali możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej. Prawo do odliczenia jest zależne od formy opodatkowania biznesu. Wysokość natomiast podlega pewnym limitom. O odliczeniach przysługujących w 2023 roku przeczytasz więcej TUTAJ.

Składka za grudzień

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłaca się do 20. dnia kolejnego miesiąca, a odliczeniu podlegają tylko składki opłacone. Z powyższego wynika, że składka dotycząca grudnia, zostanie opłacona i ewentualnie odliczona od przychodu/dochodu w roku kolejnym. Nie przysparza to żadnych problemów w sytuacji, kiedy przedsiębiorca kontynuuje opodatkowanie w tej samej formie. Znaki zapytania pojawiają się dopiero, kiedy zapada decyzja o przejściu na inny sposób rozliczeń z urzędem skarbowym.

Zmiana formy opodatkowania

Na zmianę formy opodatkowania podatnicy mają czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego w danym roku przychodu. Dla znakomitej większości przedsiębiorców terminem granicznym jest 20 lutego. Czasu więc na podjęcie decyzji jest coraz mniej, a przy jej podejmowaniu warto wziąć pod uwagę kwestię, o której dotychczas nie mówiło się za dużo – prawo lub brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej za ostatni miesiąc ubiegłego roku.

Przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania na 2023 rok musi liczyć się z tym, że straci możliwość odliczenia składki zdrowotnej za grudzień 2022 roku zapłaconej w styczniu 2023. Nie ma tu znaczenia, jaką formę wybierze. Jest to wynikiem tego, że grudniowa składka została skalkulowana na podstawie zasad obowiązujących dla innej formy opodatkowania niż ta, w której aktualnie odbywa się rozliczenie firmy.

Interpretacja  Krajowej Informacji Skarbowej

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdza także interpretacja  Krajowej Informacji Skarbowej.  Udziela ona odpowiedzi na pytanie o możliwość odliczenia składki po zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt. W interpretacji czytamy: “Składka zdrowotna z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie liniowego PIT zapłacona w styczniu nie może zostać uwzględniona w rozliczeniu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie może również zostać uwzględniona w rozliczeniu za 2022 r., ponieważ nie jest opłacona w roku, w którym podatnik rozliczał się w formie podatku liniowego.”

Oczywiście powyższy cytat to tylko jeden z przykładów. Z brakiem prawa do odliczenia składki mamy do czynienia w każdym przypadku zmiany formy opodatkowania. Nie ma znaczenia, jak rozliczaliśmy 2022 rok i jaką formę wybraliśmy do rozliczenia 2023 roku. Jeśli nie kontynuujemy rozliczenia w tej samej formie, musimy liczyć się z konsekwencją w postaci braku prawa do odliczenia składki zdrowotnej za grudzień 2022 zapłaconej w styczniu 2023.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odliczeń składki społecznej, zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami na www.finsea.eu.

autor: Aneta Prostak-Motyl