Odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku

Odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku

Do końca 2021 roku każdy przedsiębiorca płacił składkę zdrowotną w jednakowej wysokości i jednocześnie odliczał od podatku taką samą część zapłaconej daniny. W styczniu 2022 roku tzw. ustawą „Polski Ład” wprowadzono całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej, a sama jej wysokość została zróżnicowana. Przedsiębiorcy płacą składkę w różnych wysokościach, w zależności od sposobu, w jaki opodatkowane są ich biznesy. Więcej na temat wysokości składki zdrowotnej można przeczytać TUTAJ.

Lipiec 2022 roku przyniósł kolejną zmianę przepisów podatkowych i nowe ulgi dla przedsiębiorców – powrót do możliwości odliczenia części składki zdrowotnej, ale na zupełnie innych zasadach. Lipcowa nowelizacja przepisów obowiązuje z mocą wsteczną od stycznia 2022 roku. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z tej preferencji, a jej wysokość zależy od formy opodatkowania. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odliczenie składek w 2023 roku wygląda następująco:

  • skala podatkowa – brak prawa do odliczeń,
  • podatek liniowy – odliczenie od podstawy opodatkowania lub zaliczenie w koszty zapłaconych składek do limitu 10 200 zł,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – odliczenie od przychodów 50% zapłaconych składek zdrowotnych,
  • karta podatkowa – odliczenie od podatku 19% zapłaconych składek.

Odliczenie u przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie podatku liniowego jako jedyne określone jest w formie kwotowej a nie procentowej. Wynika to z faktu, że sama składka zdrowotna nie ma górnej granicy i płacona jest w wysokości 9% od dochodu firmy, a nie jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców – w wysokościach zryczałtowanych. Przedsiębiorcy dostali również wybór sposobu, w jaki chcą z ulgi skorzystać. Pierwszym jest możliwość odliczenia zapłaconych składek od podstawy opodatkowania, a drugim zaliczenie ich w koszty podatkowe. Zdecydowanie korzystniejszą jest druga metoda, ponieważ zapłacone składki obniżą zarówno podstawę opodatkowania jak i podstawę do kolejnych składek zdrowotnych. Z tej metody korzystają wszyscy klienci naszego biura rachunkowego.

autor: Aneta Prostak-Motyl