Biznes Plan

Biznes Plan

Każdy biznes potrzebuje Biznes Planu

Czy na pewno?

Jako przedsiębiorca robię swoje biznes plany kilka razy w tygodniu. BP opracowuję dla całego przedsiębiorstwa, dla nowego pracownika planując jego rozwój oraz dla poszczególnych projektów, które wprowadzam w życie. Takie opracowania pomagają mi podejmować szybsze i lepsze decyzje. Jestem w stanie zaplanować rozwój całego biznesu, oszacować tempo jego rozwoju oraz ocenić, czy ryzyko, jakie wiąże się z kolejnymi decyzjami jest na wystarczającym poziomie, aby je zaakceptować.

W swojej dotychczasowej karierze spotykam się często z podejściem innych przedsiębiorców, że Biznes Plan jest fanaberią i robimy je tylko wtedy, kiedy Bank lub inna instytucja tego od nas wymaga.

Uważam, że każdy pomysł powinien być skonkretyzowany, spisany i umieszczony w ramach czasowych. Jeżeli nie zostanie skonkretyzowany, najczęściej pozostaje w sferze zamierzeń i opowieści o jego możliwościach. Dzięki takiemu podejściu do zagadnienia jesteśmy w stanie określić zasoby, jakie są nam potrzebne do realizacji celu, wzmocnić nasze słabe strony oraz wykorzystać mocne. Co najważniejsze jesteśmy w stanie określić koszty związane z realizacją przedsięwzięcia i obliczyć poziom obrotu, jaki musimy wypracować, aby osiągnąć próg rentowności.

Od czego zaczynam pisanie Biznes Planu?

Jako praktyk zaczynam tworzenie Biznes Planu od określenia jego złożoności oraz zakresu informacji, jakie chcemy lub powinniśmy zawrzeć. W następnym kroku obliczam koszty działalności przy konkretnej wielkości produkcji oraz nakładów inwestycyjnych. Są to dla mnie jedne z ważniejszych informacji, które pokazują sensowność dalszych prac oraz potrzebę modyfikacji planu inwestycyjnego. W kolejnych krokach określam konkurencję, z jaką przedsięwzięcie będzie musiało się zmierzyć, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Kiedy Biznes Plan jest rzetelnie opisany przygotowany, daje nam odpowiedzi na wiele istotnych pytań z punktu widzenia zarządzającego oraz wskazuje plan działania i drogę rozwoju.

Przepisy RODO stosowane są we wszystkich państwach członkowskich oraz obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Przedsiębiorcy mieli czas do 25 maja 2018 roku na dostosowanie działalności swoich firm do nowych przepisów. Od tego dnia procedury stosowane przez przedsiębiorców muszą być w pełni zgodne z nowymi wymaganiami

Jak ocenić, czy napisany przez nas biznesplan jest rzetelny?

Biznesplan powinien być rzetelnie wycenionym drogowskazem działań niezbędnych do realizacji celu. Założenia w nim zawarte winny być realne. Nie powinny sprowadzać się tylko do kilku tabelek wskazujących na przyszłe, wirtualne, wciąż rosnące przychody i zyski. Każdy Biznes Plan powinien być uzupełniony harmonogramem działań w konkretnych wskazanych warunkach rynkowych na danym obszarze lub segmencie gospodarczym.

Pisać biznesplan samemu czy powierzyć to specjaliście?

Jako przedsiębiorca zawsze zachęcam moich klientów do współtworzenia Biznes Planów. Przedsiębiorcy to osoby, które są fachowcami w dziedzinie, którą się zajmują, a ich praca najczęściej jest ich pasją. Wiedza Przedsiębiorców jest niezbędna do zrobienia dobrego biznesplanu. Ale weryfikację rynkowych zamierzeń biznesowych, ocenę ryzyk, koncepcji organizacji i wyceny działań naprawdę warto powierzyć ekspertowi.

Każdy biznesplan powinien zawierać ocenę ryzyk: finansowych i operacyjnych. Identyfikacja tych ryzyk i ich opis oraz analiza stwarzają możliwość określenia wrażliwości modelu biznesowego na poszczególne rodzaje ryzyka. Ważne jest również, że analiza ryzyk stwarza możliwość ich unikania bądź ich asekuracji.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala przygotować zarówno proste Biznes Plany na potrzeby przedsiębiorców starających się o dofinansowanie z Urzędów Pracy, jak i bardzo złożone opracowania na potrzeby przedsiębiorstw już działających, szukających finansowania w Funduszach Venture Capital oraz wśród Aniołów Biznesu.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania Biznes Planów oraz do zapoznania się z naszą ofertą finansowania dla firm na różnym stadium rozwoju.