Tarcza 8.0 czym jest i kto ją otrzyma?

Tarcza 8.0 czym jest i kto ją otrzyma?

Niniejsze opracowanie piszę w dniu ogłoszenia przedłużenia obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 r. W związku z nowymi restrykcjami rząd dopiero przygotowuje pomoc, którą zostaną objęte zamykane branże.

Poniżej przedstawię formy pomocy oraz zasady ich udzielania w ramach tarczy 8.0 tzw. „branżowej”, która na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonuje. Branża ta ograniczona jest do branż, które w bezpośredni sposób zostały zamknięte lub ich funkcjonowanie jest w znacznym stopniu ograniczone. W ramach tego rozwiązania znaczenie, oprócz spadku przychodów, mają również kody PKD działalności przeważającej.

Dotacja 5000 zł – Powiatowy Urząd Pracy

Dotacja w wysokości 5000 zł przyznawana przez Powiatowe Urzędy Pracy. Jest to dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności. Wnioskować możemy dwu- lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wnioski o dotację składamy na stronie praca.gov.pl na wniosku PSZ-DBKDG.

O dotację mogą starać się podmioty posiadające status mikro lub małego przedsiębiorcy, w tym również samozatrudnieni, którzy na dzień 30 listopada 2020 prowadzili działalność z przeważającym kodem PKD z wyłączeniem 49.32.Z.

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim  lub analogicznym miesiącem roku 2020  lub wrześniem 2020 roku.

Termin złożenia wniosków to 31 maja 2021 roku.

Wielkość pomocy:

  1. Dwukrotnie wnioski o dotację mogą złożyć podmioty, które na dzień 30 listopada prowadziły działalność, a ich działalność przeważająca oznaczona była kodem PKD: 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z
  2. Trzykrotnie wnioski o dotację mogą złożyć podmioty, które na dzień 30 listopada prowadziły działalność, a ich działalność przeważająca oznaczona była kodem PKD: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Świadczenie postojowe – ZUS

Świadczenie postojowe to forma wsparcia przedsiębiorców w wysokości 2080 zł oferowana przez ZUS.  Aby z niej skorzystać należy złożyć wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku 2020 lub wrześniem 2020 roku. Świadczenie to przysługuje tylko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu lub nie występuje u niej zbieg tytułów do ubezpieczeń i podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu DG.

Świadczenie postojowe otrzymać można maksymalnie 3 razy i decyduje o tym kod PKD przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 roku:

  1. Jednokrotnie 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z
  2. Dwukrotnie – 91.02.Z
  3. Trzykrotnie – 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 zakłada wprowadzenie zwolnienia z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 roku.  Wniosek RDZ-B7 o zwolnienie składamy na PUE ZUS.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wskazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, które porównujemy z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku 2020 albo wrześniem 2020 r. Aby otrzymać zwolnienie musimy być również zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na dzień 30 października 2020 roku.

Zwolnienie za styczeń przysługuje firmom, które na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziły działalność  z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Zwolnienie za grudzień, styczeń, luty przysługuje firmom, które na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziły działalność z przeważającym kodem PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek można składać do 30 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w najbliższym nieokreślonym czasie mają pojawić się nowe rozwiązania. Na naszej stronie www.finsea.eu zostaną umieszczone nowe zasady jak tylko przepisy zostaną wprowadzone w życie. Chciałbym zwrócić też Państwa uwagę, że doniesienia prasowe czy komunikaty z konferencji nie są źródłem prawa i obowiązują tylko te, które ukażą się w dzienniku ustaw. Jak tylko pojawią się tam zapisy dotyczące pomocy dla przedsiębiorców od razu będziemy o nich  informować.

Autor:Paweł Prostak