Tarcza 9.0 od 26 kwietnia 2021

Tarcza 9.0 od 26 kwietnia 2021

Tarcza 8.0 została znowelizowana o której pisaliśmy we wpisie z dnia 7 kwietnia 2021 roku.  Nowa  tarcza antykryzysowa 9.0 wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 roku. Nowa tarcza zakłada poszerzenie dotychczasowych kodów PKD o 17 nowych. Zmiana dotyczy również terminu weryfikacji kodów PKD, który został przesunięty z 30 listopada 2020 na 31 marca 2021, tak aby jak najwięcej podmiotów załapało się na pomoc. Poniżej przedstawiam podsumowanie czterech form pomocy dostępnych dla przedsiębiorców.

Zwolnienie z ZUS

Pomoc ta zakłada zwolnienie z opłacania składek za kolejne miesiące. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD przeważającej działalności weryfikowanej na dzień 31 marca 2021 roku.  Wniosek RDZ-B7 o zwolnienie składamy na PUE ZUS.

Kody PKD, od których zależny jest okres zwolnienia:

 • Luty – 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • Marzec i Kwiecień – 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • Kwiecień – 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Wniosek o zwolnienie można składać w okresie od 4 maja  do 30 czerwca 2021 roku.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku 2020 lub lutym/wrześniem 2020 roku. Przedsiębiorca musi być zgłoszony również jako płatnik w ZUS na dzień 31 marca 2021 roku.

 Dofinansowanie wynagrodzeń – Wojewódzki Urząd Pracy

Termin składania wniosków to okres od 26 kwietnia do 31 czerwca. W ramach tego rodzaju pomocy przedsiębiorca może otrzymać 2000 zł  w przeliczeniu na pełen etat. Wnioski składamy na stronie praca.gov.pl na wniosku VIA-VOPP. Środki przyznawane są ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w ramach wcześniejszych tarcz za luty, marzec i kwiecień, będzie mógł złożyć drugi wniosek dopiero w maju za okres maj, czerwiec, lipiec.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem roku 2020 lub lutym/wrześniem 2021 roku.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać firmy, których przeważającym PKD na dzień 31 marca 2021 roku były: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z oraz nowe 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Świadczenie Postojowe – ZUS

Wnioski o świadczenie postojowe można składać w okresie od 4 maja do 30 czerwca 2021 rok za pomocą wniosków RSP- DD7 dostępnych na PUE ZUS.

Świadczenie postojowe można otrzymać podobnie jak dotację do 5 razy licząc z tymi, które zostały już złożone od lutego 2021 roku. Podobnie też jak w dotacji częstotliwość złożenia wniosków zależna jest od  kodu PKD:

 • jednokrotnie – 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
 • dwukrotnie – 81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 • trzykrotnie – 71.Z, 47.72.Z
 • czterokrotnie – 02.Z
 • pięciokrotnie – 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim  lub analogicznym miesiącem roku 2020  lub lutym/wrześniem 2021 roku. We wniosku o dotację składanym od 26 kwietnia nie można wskazać miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, jeżeli ten sam miesiąc został wskazany we wniosku, na podstawie którego została udzielona dotacja wcześniej.

Dotacja 5000 zł – Powiatowy Urząd Pracy

W ramach wniosków o  dotację w wysokości 5 000 przedsiębiorcy będą mogli wnioskować z kolei od 26 kwietnia do 31 sierpnia w każdym miesiącu maksymalnie jeden wniosek. Jest to dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności. Wnioskować możemy dwu- lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wnioski o dotację składamy na stronie praca.gov.pl na wniosku PSZ-DBKDG.

Tak samo jak w ramach wcześniejszych tarcz liczba otrzymanej pomocy będzie zależna od rodzaju PKD.  Łącznie przedsiębiorca będzie mógł otrzymać  do 5 razy dotację:

 • jednokrotnie – 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
 • dwukrotnie – 81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 • trzykrotnie – 71.Z, 47.72.Z
 • czterokrotnie – 02.Z
 • pięciokrotnie – 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód ten porównujemy z miesiącem poprzednim  lub analogicznym miesiącem roku 2020 lub wrześniem 2020 roku. We wniosku o dotację składanym od 26 kwietnia nie można wskazać miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, jeżeli ten sam miesiąc został wskazany we wniosku, na podstawie którego została udzielona dotacja wcześniej.

autor: Paweł Prostak