Zmiana Matrycy Vat

Zmiana Matrycy Vat

1 lipca 2020 ważne zmiany

Jak do tej pory mogło się wydawać Tarcza 4.0 miała przesunąć termin wejścia w życie nowej matrycy VAT. Jednak Ministerstwo Finansów po dogłębnej analizie nie ujęło w projekcie uchwały przesunięcia terminu wejścia w życie w.w. ustawy. Poniższy tekst piszę 29 czerwca 2020, więc do wejścia w życie pozostało trochę ponad 24 godziny i jak to rzeczywistość pokazała może się jeszcze wiele wydarzyć.

Ale na dzień dzisiejszy faktem jest, że od 1-szego lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące klasyfikacji towarów i usług. Na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT, według którego towary klasyfikowane będą nomenklaturą CN(nomenklatura scalona) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, a usługi według PKWIU 2015.

Zmiany te całkowicie zmieniają załącznik nr 3 i załącznik nr 10 ustawy o vat. Zmiany oczywiście mają uprościć stosowanie preferencyjnych stawek 5% i 8% oraz wyeliminować sytuacje np. z pieczywem i wyrobami ciastkarskimi, które w dotychczasowych przepisach były objęte stawką 5%, 8% i 23%.

Jak przygotować przedsiębiorstwo zmiany?

Krok 1 

Jeżeli posiadamy stary numer PKWIU 2008, ustalamy nowy, korzystając z powiązań między starym PKWIU a nowymi klasyfikacjami udostępnionymi przez GUS.

Jeżeli nie posiadasz numeru PKWIU 2008, możesz skorzystać z opisu klasyfikacji lub wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną WIS (wiążąca informacja stawkowa).

W celu ustalenia prawidłowych numerów nomenklatury możesz skorzystać z wydanych już WIS, które dają ochronę, pod warunkiem że dotyczą tego samego rodzaju produktów.

Krok 2

Po ustaleniu prawidłowych numerów CN i PKWiU 2015 sprawdzamy, czy zostały wymienione w załączniku nr 3 lub 10 oraz w art. 41 i 120 ustawy o VAT. Jeżeli towar lub usługa spełniają wymienione tam warunki, możemy stosować stawkę 5% albo 8%. Chyba że wymieniony kod może mieć zastosowanie dot. zwolnienia albo stawki 0%.

Jeśli nie znajdziesz interesujących Cię kodów, stosujesz stawkę 23%. Kiedy ustalisz, że stawka Vat oferowanych przez Ciebie towarów i usług nie zmienia się, nie musisz nic robić. Krok 3 jest tylko dla zmian.

Krok 3

Gdy ustalisz, że stawka Vat na oferowane przez Ciebie towary lub usługi ulega zmianie musisz zmienić te wartości we wszystkich systemach (księgowo-magazynowych), kasach fiskalnych, sklepach internetowych oraz w dokumentacji. Jest to często proces techniczny, jednak w wielu przypadkach najbardziej angażujący i pracochłonny. Zalecam dogłębną analizę zawartych umów i cenników, w szczególności gdy oferowane ceny przedstawione są w wartościach brutto.

Przykłady obniżonych stawek VAT 

  • pieczywo o wydłużonej przydatności do spożycia z 8% na 5%
  • produkty dla niemowląt i dzieci z 8% na 5%
  • artykuły higieniczne z 8% na 5%
  • musztardy i niektóre przyprawy przetworzone z 23% na 8%
  • owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%
  • wyroby ciastkarskie z 8%/23% na 5%

Przykłady podwyższonych stawek VAT 

  • drewno opałowe z 8% na 23%
  • lód do celów spożywczych z 8% na 23%
  • owoce morza z 5%/8% na 23%

Czym jest WIS?

Jest to nic innego jak ochrona prawna dla przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej. Dla WIS będą stosowane takie same przepisy ustawy ordynacji podatkowej jak do indywidualnych interpretacji podatkowych, w związku z czym wydana decyzja będzie wiązała organ podatkowy wobec podatnika, który wystąpi o jej wydanie.