Dokumentacja RODO - zmiany aktów prawnych

Dokumentacja RODO - zmiany aktów prawnych

Zmiany aktów prawnych

Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). To największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od ponad dwudziestu lat.

Nowe definicje

Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

Kogo dotyczy RODO?

Przepisy RODO stosowane są we wszystkich państwach członkowskich oraz obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Przedsiębiorcy mieli czas do 25 maja 2018 roku na dostosowanie działalności swoich firm do nowych przepisów. Od tego dnia procedury stosowane przez przedsiębiorców muszą być w pełni zgodne z nowymi wymaganiami

Kary

Reforma wprowadza dotkliwe kary pieniężne, które będą nakładane na administratorów danych. Ich wysokość będzie zależała od rodzaju naruszenia. Górne progi kar wynoszą nawet 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa oraz 10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, który artykuł rozporządzenia zostanie naruszony.

Oferta Finsea sp. z o.o.

Nowe przepisy wprowadzają spore zamieszanie w codziennej pracy przedsiębiorców. Okazuje się, że odtąd pozornie niewinne czynności zawodowe mogą być sprzeczne z zapisami rozporządzenia. Warto zadbać o zachowanie standardów RODO, dzięki czemu przedsiębiorca nie tylko uniknie kary, ale także ułatwi swoim pracownikom przyswojenie obowiązujących norm prawnych.

Finsea sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom usługę przygotowania niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Ofertę kierujemy do mikro i małych przedsiębiorstw. Przygotujemy dla Państwa podstawowy pakiet dokumentów dotyczący ochrony danych osobowych w firmie, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W skład pakietu wchodzą następujące dokumenty

 • Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Polityka prywatności danych osobowych
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Naruszenie ochrony przetwarzania danych osobowych
 • Sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych
 • Klauzule informacyjne i zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienia i oświadczenia