Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat

Nasz nowy cykl „Ekonomia Przedsiębiorcy” rozpoczniemy od wyjaśnienia, czym jest oraz z czego składa się Sprawozdanie Finansowe (SF).  Nasz wpis zostanie uzupełniony o video przygotowane przez autorów kanału You Tube Prosta Ekonomia. Ten wpis przedstawia Rachunek Zysków i Strat (RZIS), który jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. W następnych wpisach dowiesz się, czym jest i jak czytać Bilans oraz Cash Flow. Ale od początku.
Samo sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących księgowość w oparciu o pełne księgi rachunkowe. SF każdy z podmiotów musi przygotować do końca 3-go miesiąca licząc od ostatniego dnia roku obrotowego. Najczęściej jest to 31 marca roku następnego po roku obrotowym. Ty jako właściciel masz obowiązek w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego zatwierdzić sprawozdanie finansowe, a następnie w ciągu 14 dni przesłać do KRS. Dziś praktycznie wszystko odbywa się elektronicznie, więc proces jest łatwy, a współpraca z biurem rachunkowym i dobrym księgowym znacznie przyspieszy złożenie dokumentów.
Rachunek Zysków i Strat – czy to tylko smutny obowiązek?
Postaram Ci się też udowodnić, że RZIS może być też dobrym narzędziem zarządczym i ułatwiającym podejmowanie decyzji. Z czego ty wynika? Każdy bank i instytucja finansująca za każdym razem poprosi Cię o przedstawienie RZIS za bieżący rok oraz co najmniej rok lub dwa wcześniejsze. Dlatego przygotowując się do pozyskania finansowania zewnętrznego musisz sprawdzić, jak one wyglądają.  Kiedy twoje zyski brutto i zyski netto przez cały okres są na minusie, finansowanie zewnętrzne może okazać się niemożliwe. W takim wypadku musisz konkretnie przeanalizować strukturę kosztów oraz przychodów i wyszukać obszary najbardziej kosztotwórcze i eliminować je z Twojej firmy. Konkretne informacje, co i gdzie znajduje się na RZIS przedstawia poniższy film

Porównaj rok do roku

 

Wielu ważnych informacji dostarczy Ci porównanie kolejnych lat, okresu do okresu. Takie zestawienie pozwoli Ci określić, czy twój biznes rośnie czy nie. Dodatkowo możesz sprawdzić, jak przyrost przychodów przekłada się np. na przyrost kosztów. Wtedy może się okazać, że np. aby zarobić 5% więcej, ponosisz dodatkowe koszty na poziomie 50-60%. Wtedy będziesz wiedział, że Twoja inwestycja w nową maszynę lub nowy punkt sprzedaży jest totalnie nieopłacalna i niesie za sobą dość duże ryzyko lub koszty rosną przy utrzymujących się na tym samym poziomie przychodach.

 

Wynik podatkowy a wynik rachunkowy
Z własnego doświadczenia stwierdzam, że wielu klientów w ogóle nie wie o tym, że comiesięczne wyniki podawane przy obliczaniu podatku nie są wynikami firmy. O co tu chodzi? Ustawa o rachunkowości, która wskazuje, w jaki sposób prowadzić księgi, jak przygotowywać sprawozdania, w tym też RZIS, ma niewiele wspólnego z Ustawą o podatku dochodowym osób prawnych czy VAT-em.
Zgodnie z U. o R. księgi maja odzwierciedlać wszystkie zdarzenia, jakie zachodzą w firmie, dlatego w RZIS znajdziesz wszystkie koszty, np. naliczone a niezapłacone odsetki od kredytów, amortyzację liniową od środków, które zostały jednorazowo zamortyzowane podatkowo, pełną kwotę odliczeń paliwa, koszty reprezentacji, czy wycieczkę prezesa na narty, za którą zapłaciła spółka.
Wyniki podatkowe uwzględniają tylko i wyłącznie to, co Fiskus nam pozwala uznać za koszty uzyskania podatku, więc np.: tylko 75% kosztu paliwa, 0% kosztów reprezentacji, jednorazową amortyzację itd.
Przykład.
Spółka abc kupiła paliwo na stacji benzynowej  za  kwotę 100 zł  oraz wystawiła fakturę sprzedaży na 500 zł.  Dla uproszczenia Spółka nie jest Vatowcem:

 

Wyniki Podatkowy RZIS
Przychód 500  Przychód 500
Koszty 75 Koszty 100
Dochód 425 Zysk Brutto 400
Cit (9% jednostka mikro) 38 Cit (9% jednostka mikro) 38
Dochód netto 387 zł Zysk Netto 362 zł

 

Czym większa będzie ilość transakcji oraz procesów, tym bardziej będzie odbiegał wynik podatkowy od wyniku rachunkowego. A różnica między dochodem netto a zyskiem netto składa się z większej liczby punktów.
Ciebie jako osobę zarządzającą powinno bardziej interesować zdecydowanie prawa kolumna tabeli, dlatego powinieneś uzgodnić z księgowym częstotliwość dostarczania Ci RZIS. Pamiętaj też o przechowywaniu RZIS i Bilansów z poprzednich lat, gdyż potrzebne będą przy każdym wypełnieniu  wniosku o  finansowanie zewnętrzne.
Autor: Paweł Prostak