Jak opłacać składki ZUS i Podatki

Jak opłacać składki ZUS i Podatki

Klienci naszego biura informowani są o wysokości składek ZUS i US za pomocą naszego Panelu Klientka „Daj Fakturkę”. Jednak często dopytują o to, w jaki sposób opłacać składki ZUS i podatki. W poniższym wpisie przedstawię Ci podstawowe zasady ich opłacania. Mam nadzieję, że i Tobie poniższy wpis się przyda, zaoszczędzi Twój cenny czas oraz uchroni Cię przed ewentualnymi błędami.…

Tarcza 9.0 od 26 kwietnia 2021

Tarcza 9.0 od 26 kwietnia 2021

Tarcza 8.0 została znowelizowana o której pisaliśmy we wpisie z dnia 7 kwietnia 2021 roku.  Nowa  tarcza antykryzysowa 9.0 wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 roku. Nowa tarcza zakłada poszerzenie dotychczasowych kodów PKD o 17 nowych. Zmiana dotyczy również terminu weryfikacji kodów PKD, który został…

Tarcza 8.0 czym jest i kto ją otrzyma?

Tarcza 8.0 czym jest i kto ją otrzyma?

Niniejsze opracowanie piszę w dniu ogłoszenia przedłużenia obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 r. W związku z nowymi restrykcjami rząd dopiero przygotowuje pomoc, którą zostaną objęte zamykane branże. Poniżej przedstawię formy pomocy oraz zasady ich udzielania w ramach tarczy 8.0 tzw. „branżowej”, która na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonuje. Branża ta ograniczona jest do branż, które…

Umowa z przychodnią medycyny pracy - badania lekarskie

Umowa z przychodnią medycyny pracy - badania lekarskie

Zgodnie z zapisami art. 229 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Na opiekę tę składają się badania lekarskie: wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy i przenoszonych na inne stanowiska, okresowe – wykonywane w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, kontrolne – wykonywane przed powrotem do pracy po długotrwałej chorobie. Badania…

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie została zapoznana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy jak i w trakcie zatrudnienia – szkoleń wstępnych i okresowych. Szkoleniom z zakresu bhp podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy, a także studenci w trakcie praktyk studenckich, uczniowie szkół zawodowych, zatrudnieni w celu…

Badania medycyny pracy

Badania medycyny pracy

Skierowania Po zmianie przepisów prawa pracy, skierowania na badania medycyny pracy sporządza się w 3 egzemplarzach. Jeden trafia do akt osobowych pracownika (badanie wstępne do części A, badanie kontrolne i okresowe  do części B), powinien być na nim podpis pracownika i data, kiedy został przez niego odebrany. Drugi egzemplarz przekazywany jest lekarzowi medycyny pracy, a trzeci…

Wpływ Covid-19 na badania medycyny pracy i szkolenia BHP

Wpływ Covid-19 na badania medycyny pracy i szkolenia BHP

Dopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych bez przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bez posiadania aktualnego badania medycyny pracy stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym, ponieważ naraża pracownika na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 3.…

Bilans - jak go wykorzystać w zarządzaniu?

Bilans - jak go wykorzystać w zarządzaniu?

Kolejna odsłona Ekonomii Przedsiębiorcy zajmie się Bilansem, a niniejszy wpis uzupełniony o video z kanału „Prosta Ekonomia” pokaże Ci, z czego składa się bilans, co z niego możesz wyczytać oraz gdzie szukać informacji, które pomogą Ci lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Bilans jest drugim z obowiązkowych dokumentów, z których składa się sprawozdanie finansowe, jest też obok Rachunku…

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat

Nasz nowy cykl „Ekonomia Przedsiębiorcy” rozpoczniemy od wyjaśnienia, czym jest oraz z czego składa się Sprawozdanie Finansowe (SF).  Nasz wpis zostanie uzupełniony o video przygotowane przez autorów kanału You Tube Prosta Ekonomia. Ten wpis przedstawia Rachunek Zysków i Strat (RZIS), który jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. W następnych wpisach dowiesz się, czym jest…