Elektroniczne zwolnienie EZLA

Elektroniczne zwolnienie EZLA

Od 1 grudnia zmieniły się zasady wystawiania zwolnień lekarskich. Pospolite L4 od tego momentu będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej jako E-zwolnienia (e-ZLA).
Już 11 dni obowiązują wyłączenie elektroniczne zwolnienia. Ale jak to działa i z czym się to je?

  • Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS (po jego cyfrowym podpisaniu).
  • ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (pracodawcy) na jego profilu elektronicznym ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby).
  • Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m. in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego na platformie ZUS.

Wydaje się proste? I takie właśnie jest.
W mojej ocenie pozostaje tylko jeden problem, z którym muszą zmierzyć się służby księgowe oraz pracodawcy. Chodzi o otrzymanie informacji o wystawieniu zwolnienia. Zadbaj o to, aby system automatycznie powiadomił Cię, kiedy lekarz wystawi zwolnienie twojemu pracownikowi.

Poniżej przesyłam Ci dokładną instrukcję, która umożliwi ustawienie subskrypcji Twojego konta w PUE.
Subskrybcja PUE